Menu

Nya Studenternas IP och Södra Åstråket

Vinst i parallella uppdrag där huvudidéerna som genomsyrade förslaget var att Bygga längs Sjukhus-/Ullåkersvägen och att Parkstråket längs Fyrisån ska vara kontinuerligt och upplevelserikt från norr till söder. Arenan skall fungera i vardagen och ställas om för match – en tillgång i parken!

Arenan planeras så att den kan vara en öppen del av parken. Det är då först när matcher med betalande publik som arenan och alla delar och lokaler som har med arrangemanget att göra stängs av från parken enligt de krav som fotbollsförbundet ställer.

En arena med ett tätt omslutande arenarum där närheten till det som händer på innerplan förhöjer upplevelsen. Ett arenarum för ca 8.000 sittplatser för fotboll. Fotbollsarenan kopplas till en kontorsbyggnad som gör anläggningen flexibel. Kontor och fotbollens publika ytor får på detta sätt möjlighet att växa eller minska med tiden.

Huvudläktaren ingår i den högre kontorsvolymen som placeras längs Sjukhusvägen på västra sidan. Lokaler som ligger i bottenvåningen mot Sjukhusvägen och arenatorget kan med fördel vara utåtriktade för att skapa attraktiva miljöer kring arenan. Viss del av träningen kan också med fördel ”växa” ut i parkrummet med sina utepass och få ett större område aktivt. Konstgräs ökar användandet av arenan, med daglig aktiv träning på innerplan vilket också gör anläggningen mer attraktiv i parken.

Den öppna foajén mot Sjukhusvägen, fungerar som mötesplats i vardagen tillsammans med restaurang och utsikt över träningen på innerplan. På den östra sidan mot ån hålls byggnadshöjderna låga för en mänskligare skala mot parkstråket. Arenatorget är en öppen samlingsplats som fungerar för stora folkmängder vid match och för olika aktiviteter till vardags. Arenatorget utgör länken till Stadsträdgården och blir en del av pärlbandet av parker och platser längs Åstråket.

 

Läs om landskapsprojektet Nya Studenternas IP och Södra Åstråket

Fakta

Projektnamn: Nya Studenternas IP och Södra Åstråket
Beställare: Sportfastigheter
Plats: Uppsala
Omfattning: Ca 25.000 m²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Adrian Norlund

Byggnadsingenjör

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Bahador Mohammadi

Arkitekt SAR/MSA

Cecilia Jarlöv

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ateljéansvarig

Elin Madsen

Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr

Johan Sennström

Arkitekt SAR/MSA

Lars Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Samer AL-Sanee

Inredningsarkitekt

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA