Menu

Nya Hovås

Vinnande förslag i parallellt uppdrag. FOJAB arkitekter arbetar vidare med att rita 250 hyresrätter på Uggleberget i Nya Hovås, Göteborg. Bebyggelsen består av ett flertal punkthus och lamellhus fritt stående i en skogsbacke och orienterade kring en höjd. Utgångspunkt för projektet har varit att låta naturen råda i området.

Ambitionen har varit att skapa ett unikt boende med en stark karaktär, där de byggda miljöerna samspelar med naturen. En plats som liksom naturen ger uttryck för såväl oregelbundenhet som harmoni. Tre hustyper har tagits fram, samtliga variationer på punkthus och lamellhus. Oregelbundenhet och harmoni har varit ledord vid utformningen av husen, som samspelar fint med skogen. En genomgående tanke är att man kan röra sig utmed ytterväggen och hela tiden ha kontakt med skogen. Byggnadsvolymernas uppdelning och lägenheternas inbördes förskjutning medför att alla bostäder har utblickar åt minst två väderstreck, ibland fyra. Balkongernas fria placering i fasad ger ökat ljus in i de olika lägenheterna.

Uteplatser finns för alla bostadshus, i olika storlekar och för olika väderstreck. Samtliga hus har gemensam takterrass med ett eget växthus, en del av villans kvaliteter överfört till flerbostadshuset. Detta är något som kan vara unikt för området och en samlande punkt för hyresgästerna. Byggnaderna kläs med ett skivmaterial (shingel) som för tankarna till kottarnas mönster. Färgsättningen följer platsens natur, olika toner av grönt, umbra och grått. De material som används är i huvudsak fibercementskiva (fasad och tak), granit (sockel/trapphus/gabioner) samt trä (detaljer).

Husens taklandskap är yvigt. På taket står tre små hus, varav ett är de boendes gemensamma. Taket är en plats att vistas på, här är utsikten vid och här finns en terrass och ett växthus där man kan mötas. Färgsättningen på mark- och växtmaterial följer platsens natur, olika toner av grönt, grått, purpur och ockra.

Projektering pågår.

Fakta

Projektnamn: Nya Hovås
Beställare: Familjebostäder
Plats: Hovås
Omfattning: 25 000 m²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Projektgrupp

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Mathias Åström

Arkitekt SAR/MSA

Anna Nilson

Arkitekt SAR/MSA

Frida Duveholt

Byggnadsingenjör