Menu

Nils Ericsonplatsen, Nils Ericsongatan och Kanaltorget, gestaltningsprogram

FOJAB arkitekter har, på uppdrag av Göteborgs stad, tagit fram ett gestaltningsprogram för några av Göteborgs mest centrala torg: Nils Ericson-platsen, Nils Ericsongatan och Kanaltorget. Målsättningen har varit att skapa unika platser med fokus på människans aktiviteter, vistelsevärden och trygghet. De ska vara välkomnande och representativa platser för alla göteborgare och besökare, det vill säga attraktiva platser med stark identitet genom gedigna material som granit, grönska och vatten.

Nils Ericsonplatsen, mellan Centralsstationen och Nordstan, är en av stadens viktigaste entréplatser och gestaltningen av den ska vara präglad av tidlöshet. Här ska erbjudas upplevelser för passerande som gör det värt att stanna till. Den ska också vara en trygg plats som är lätt att orientera sig på.

Kanaltorget är platsen där stenstaden möter Göta älv, samtidigt som det är en pendang till Götaplatsen, paradtorget i andra änden av centrala Göteborgs ryggrad, stråket Avenyn – Östra Hamngatan. Kanaltorget ska ta vara på läget vid älven och genom att utveckla vattenkontakten ge Göteborg ett torg vid älven. Kanaltorget ska utvecklas till en tillåtande och aktiv plats för alla, inte minst för ungdomar.

I arbetet med gestaltningsprogrammet har många olika grupper engagerats: dialogmöten har hållits med berörda fastighetsägare och ungdomar via representanter för Unga Stadsbyggare. En workshop med särskilt fokus på trygghet har också hållits i samarbete med stadsdelen.

Fakta

Projektnamn: Nils Ericsonplatsen, Nils Ericsongatan och Kanaltorget, gestaltningsprogram
Beställare: Göteborgs Stad
Plats: Göteborg
Omfattning: Ett torg och två gator
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG