Menu

MAX IV

2010 valdes FOJAB arkitekter, efter parallella uppdrag, till att gestalta och projektera universitetets synkrotronljusanläggning MAX IV.

För MAX IV:s rumsliga organisation ligger fokus på forskarnas funktionella krav på anläggningen samt platsens och omgivningens egenskaper. Alla olika byggnadsdelar har således sina specifika utformningskrav med hänsyn till funktion, omfattning och livslängd. Några är skräddarsydda medan andra har generell gestaltning för att rymma ännu inte fullt definierade behov.

De underjordiska delarna byggs i kraftiga dimensioner av armerad betong och utgör en trög massa vilket begränsar fortplantningen av omgivningens vibrationer, ger temperaturstabilitet och skydd mot att oönskad strålning läcker ut till omgivningen.

Kontorsbyggnaden utformas i vita plåtkassetter med horisontellt skydd för fönster. Experimenthallen i taklanternin med borstad aluminiumyta och de övriga byggnaderna i vita betongfasader, vilket tillsammans med det böljande landskapet bidrar till att göra MAX IV-laboratoriet till ett karaktärsfullt landmärke vid Lunds norra infart.

Kontorsbyggnaden har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld, Green Building samt den högsta nivån inom Breeam – Oustanding.

 

Skånes Arkitekturpris 2016 

Vinnare MIPIM Awards Best Futura Project 2014

Årets MiljöprisBetonggalan 2015

Läs mer om projektet här

Se filmen om MAX IV på Vimeo

Fakta

Projektnamn: MAX IV
Beställare: PEAB Sverige AB
Plats: Lund
Omfattning: 49 500 m²
Status: Färdigställt, 2016
Kontaktperson:

Janis Kursis

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Janis Kursis

Arkitekt SAR/MSA

Gestaltningsansvarig arkitekt

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Ulf Kadefors (1953-2012)

Arkitekt SAR/MSA

Göran Hellquist

Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr

Jonas Ruthblad

Arkitekt SAR/MSA

Mikael Stemell

Högskoleingenjör

Kerstin Sigbo

Arkitekt SAR/MSA

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA

Pontus Tebäck

Arkitekt MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Kajsa Sundqvist

Arkitekt SAR/MSA, civilingenjör

Parallellt uppdrag

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Parallellt uppdrag

Edvin Bylander

Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJAB lab

Parallellt uppdrag

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Parallellt uppdrag

Rachelle Navarro Åstrand

Arkitekt SAR/MSA

Beskrivning, BAS-P

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

CAD-samordning

Mårten Fridberg

Byggnadsingenjör, CAD-ansvarig