Menu

Lunds Tingsrätt

FOJAB arkitekter har fått uppdraget att rita en ny byggnad för tingsrätten i Lund. Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag har Specialfastigheter nu valt att gå vidare med FOJAB arkitekter för projekteringen av den nya domstolsbyggnaden. Uppgiften var att gestalta en ny myndighetsbyggnad med målet att skapa Sveriges modernaste domstol. Den nya tingsrätten är nästa steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren.

Aktuell tomt ligger mellan järnvägsspåren och Bjerredsparken, som sträcker sig parallellt i nordsydlig riktning, centralt i Lund. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken. Den nya tingsrätten inordnar sig i den strukturen, och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen. En tingsrätts funktion innebär separerade flöden av människor, och därmed flera olika entréer. Dessa orienteras runt hela byggnaden, vilket skapar liv och rörelse i de omkringliggande stadsrummen. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Exteriörens kopparplåt, glas och natursten samverkar med den inre miljön där träpaneler i ask ger en varm och komfortabel upplevelse.

Mot järnvägen och den gamla innerstaden i öster reser sig huset i sin fulla höjd. Det inordnas i sammanhanget med det nya kommunhuset Kristallen och ger de stadskvaliteter som en offentlig institution i staden ska göra. I söder mot det nya resetorget sänker sig byggnaden ner till två höga våningar, som möter folklivet och samtidigt behåller sin offentliga karaktär. Här finns på taket mot sydväst en terrass för domstolens personal. Mot väster famnar en fyravåningsvolym parkrummet, i ett samspel med det intilliggande kommunhuset Kristallen. Västerfasaden öppnas upp mot det gröna parkrummet med stora glaspartier och byggnadens inre exponeras. Förhållandet mellan glas och täta partier är väl avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och de högt ställda miljöambitionerna.

Invigning av den nya tingsrätten skedde i augusti 2018.

Fakta

Projektnamn: Lunds Tingsrätt
Beställare: Specialfastigheter
Plats: Lund
Omfattning: 12 400 M²
Status: Färdigställt
Kontaktperson:

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Projektgrupp

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Bahador Mohammadi

Arkitekt SAR/MSA

Filip Loguin

Arkitekt MSA/MAA

Helena Brunsson

Arkitekt SAR/MSA

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr

Jonas Ruthblad

Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Rebecca Wörlén

Byggnadsingenjör

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare