Menu

Lund C

FOJAB arkitekter fick i uppdrag att ansvara för ett flertal ny- och ombyggnadsprojekt på och i anslutning till resecentrum i Lund C. Omfattningen gällde bl.a. renovering av stationshus, nytt resecentrum och nya plattformar.

Med uppdrag från SJ fastighetsdivision gestaltade FOJAB arkitekter en ombyggnad av det gamla stationshuset samt en upprustning av plattformarna 1989-1990. Ombyggnaden belönades med Lunds stadsbyggnadspris 1991.

Strax därefter genomfördes ett parallellt uppdrag över området kring Lunds station. FOJAB:s förslag, som förutsatte ett bevarande av Godsmagasinet, förordades i den efterföljande bedömningen, och har därefter i flera delar förverkligats. Viktiga förslag var att stärka kopplingen tvärs spåren mellan östra och västra Lund, att upprätta en stadsmässighet längs Bangatan, samt att på ett känsligt sätt lösa cykel-, bil-, buss- och taxiangöringar kopplat till tågtrafiken.

I mitten av 1990-talet projekterades ombyggnaden av Godsmagasinet med nya affärer och restaurang samt cykelparkering. I uppdraget låg även en utveckling av plattformsmiljön samt en ny plattform på västra sidan av spårområdet.

Västra stationsbyggnaden innehållande kontor, butiker och garage, med en total omfattning på 12 500 m², uppfördes år 2000. I anslutning till den nya västliga stationsbyggnaden utfördes också en ny angöringsplats och torgmiljö, Västra stationstorget.

Ökat resande innebar att ytterligare kompletteringar av plattformsmiljön behövde genomföras. 2010 fick FOJAB i uppdrag av Trafikverket att komplettera plattformarna norrut samt förse den befintliga bron med trapphus och hissar.

Fakta

Projektnamn: Lund C
Beställare: Jernhusen, Trafikverket
Plats: Lund
Omfattning: Renovering stationshus, nytt resecentrum, nya plattformar etc
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Bosse Johansson

Arkitekt SAR/MSA

Kristina Freij

Högskoleingenjör

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Ulf Kadefors (1953-2012)

Arkitekt SAR/MSA