Menu

Lilla Vik

FOJAB arkitekter har tagit fram en detaljplan och ett strukturförslag för 37 bostäder väster om Viks fiskeläge. Med anledning av de komplicerade förhållandena med mycket kuperad mark i den västra delen av planområdet har en särskild princip för bebyggelse tagits fram specifikt för det området.

I ett upphöjt område, omgivet av natur och golfbana, följer bebyggelsestrukturen och gatan den kuperade terrängen så att huvudparten av bostäderna fått en glimt av havet eller det omgivande landskapet. Sluttningsförhållandena ser olika ut för alla tomter, vilket innebär att utseendet på bebyggelsen varierar i området.

Bebyggelsen har delats in i grupper med hjälp av gemensamma grönytor som placerats i områdets lågpunkter och i branta sluttningar. I lågpunkten mellan de båda kullarna i den västra delen har man sparat en grön kil som bebyggelsen samlas kring, med koppling till grönskan i norr och utblickar över det gröna landskapet i söder.

Husprincipen har tillämpats; att ta vara på tomtens kuperade terräng och föra in den i huset, med små trappor eller ramper mellan rummen. Med inspiration från skånegården består huset av långa, smala längor med utblickar mot landskapet. Bebyggelsen har utformats så att en sorts innergård bildats. Den högst belägna delen av fastigheten i väster har däremot lämnats oberörd med sin äppelplantering.

Fakta

Projektnamn: Lilla Vik
Beställare: Lilla Vik AB
Plats: Simrishamn
Omfattning: 37 bostadshus
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Nyckelord