Menu

Länsförsäkringar Skånes kundmötesplatser

FOJAB arkitekter fick förtroendet att utforma Länsförsäkringar Skånes nya kundmötesplatser. Uppdraget har inneburit ett helhetsåtagande med konceptutveckling och projektering av inredning och ombyggnad. Det nya konceptet, baserat på Länsförsäkringars kärnvärden, har implementerats på tre nya kundmötesplatser i Malmö City, Malmö Hyllie och Helsingborg.

Länsförsäkringar erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Bakgrunden till satsningen är Länsförsäkringar Skånes önskan att komma närmare kunden, inte bara i digitala media utan också på fysiska mötesplatser belägna centralt och lättillgängligt. Här ska man som kund ges möjlighet till kvalificerad rådgivning i en avslappnad och trygg miljö, men också få hjälp med enklare ärenden.

Kundmötesplatsernas utformning har växt fram i en process av bland annat benchmark, workshops med medarbetare och analys av varumärket. Med detta som utgångspunkt tog FOJAB arkitekter fram en konceptbok. Under hela processen hade vi en kontinuerlig dialog med Länsförsäkringars ledning, marknadsavdelning och reklambyrå. Konceptboken ska också fungera som vägledning framöver i arbete med kommande kundmötesplatser och vid ändringar av befintliga.

Kundmötesplatserna har varit föremål för en genomarbetad inredningsprojektering. Lokalerna för Kundmötesplats Malmö City, vid Anna Lindhs Plats, och Kundmötesplats Helsingborg, belägen på Sundstorget, har båda också genomgått en omfattande ombyggnad.

Fakta

Projektnamn: Länsförsäkringar Skånes kundmötesplatser
Beställare: Länsförsäkringar Skåne
Plats: Skåne
Omfattning: 1850 M² LOA
Status: Färdigställt, 2017
Kontaktperson:

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Handläggande inredningsarkitekt

Kristina Fors

Arkitekt SIR/MSA

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Anna Lavén

Arkitekt SAR/MSA

Anna Neuhauser

Arkitekt MSA

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig