Menu

Kv. Polisen

Om- och tillbyggnad samt nyproduktion i Kvarteret Polisen.

Förtätningsprojektet inom Kv Polisen grundar sig i Tingsrättens behov av större lokaler. Helsingborgs Tingsrätt invigdes 2005 men har redan expanderat sin verksamhet kraftigt, projektet innehåller nya kanslilokaler, häkteslokaler, förhandlingssalar och en entrévolym som uppfyller de nya önskade säkerhetskraven.

I den ursprungliga byggnaden på ca 5000 kvm görs ombyggnader för att justera salar och för att skapa möjligheter för en integrerad tillbyggnad. Den nya delen placeras söderut och inrymmer ca 4000 kvm kanslilokaler och förhandlingssalar i 6 plan som följer samma våningshöjder och programinnehåll som befintlig tingsrätt.

Söder om tingsrätten planeras ett höghus på 15 våningar innehållande kontor och kommersiella lokaler.

De nya tilläggen i kvarteret, Tingsrätt och kontor får en enhetlig fasad där volymspel och fönstersättning avspeglar skillnaden i programinnehåll.

Fakta

Projektnamn: Kv. Polisen
Beställare: Wihlborgs
Plats: Helsingborg
Omfattning:
Status: Pågående
Kontaktperson:

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Filip Loguin

Arkitekt MSA/MAA

Jonas Ruthblad

Arkitekt SAR/MSA

Madeleine Heckler

Arkitekt SAR/MSA

Maria Listrup

Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA