Menu

Kv. Trikåfabriken 9

I ett parallellt uppdrag fick FOJAB arkitekter i uppdrag av Fabege att inom gällande detaljplan göra ett förslag på om- och påbyggnad till en kontorsbyggnad i Hammarby Sjöstad.

Utgångspunkten var utveckla fastigheten Trikåfabriken 9 som består av olika byggnader från olika epoker. Den äldsta delen är en gammal textilfabrik från slutet av 1800-talet och den nyaste är en tillbyggnad från 80-talet. Förslaget tar ett helhetsgrepp och samlar,  med ett nytt centralt inglasat atrium, ihop kvarteret till en byggnad. Atriets funktion som byggnadens mitt förstärks med nytt centralt trapphus som ger ett bättre och mer effektivt utnyttjande av befintliga lokaler.

Resultatet blev en byggnad som kan fungera som en ny målpunkt i Hammarby Sjöstad; en effektiv kontorsbyggnad med moderna flexibla lokaler med minsta uthyrningsbara enhet på 300 m². Den inglasade gården blir det centrala navet i kvarteret med butiker och restaurang i bottenvåningen. Sammanlagt innebar påbyggnaden med tre nya våningar ett tillskott med ca 6000 m² nya kontorslokaler.

Fakta

Projektnamn: Kv. Trikåfabriken 9
Beställare: Fabege
Plats: Hammarby Sjöstad
Omfattning: 17 910 m² BTA varav 6030 m² tillkommande BTA
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Robert Lavelid

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Projektgrupp

Projektansvarig

Robert Lavelid

Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

Anna Belfrage

Arkitekt SAR/MSA

Johan Cederlöf

Arkitekt SAR/MSA

Kjell Adamsson

Arkitekt SAR/MSA, Affärsutvecklingschef, vVD

Nyckelord