Menu

Kv. Polishunden

FOJAB arkitekter har på uppdrag av Eco Village Development gestaltat ett bostadskvarter på Idalafältet i Veberöd. Fokus för projektet har varit att skapa hus i varierande storlek med kvalitativa material som åldras vackert.

Kvarteret är ett av de första som byggs på Idalafältet i Veberöd. Det är beläget på Idalafältets västra del och ansluter till befintlig bebyggelse och en ny dagvattenpark i nordväst.

Projektet består av 18 stycken radhus med intima trädgårdar. Husen i kvarteret består av två olika hustyper; ett lite mindre enplanshus utan garage samt ett lite större hus som uppförs i två plan med eget garage på tomten. Husen har placerats mot gatan för att få en egen trädgård och plats för en gemensam grönyta i mitten av kvarteret. Trädgårdarna har medvetet gjorts extra skyddade genom att husens lägre volymer sticker ut och delar tomterna från varandra.

Sunda och gedigna material som åldras vackert är en viktig del av filosofin för kvarteret. Därför uppförs alla hus i sten med puts både in- och utvändigt. För att skapa karaktär och liv i området kompletteras de putsade väggarna med en del fasader med träpanel. Interiören i husen präglas av omtanke med valet av robusta, naturliga och enkla material.

Fakta

Projektnamn: Kv. Polishunden
Beställare: Eco Village Development
Plats: Veberöd
Omfattning: 18 st radhus
Status: Färdigställt, 2018
Kontaktperson:

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Alberto Tenti

Arkitekt SAR/MSA

Petra Jenning

Arkitekt SAR/MSA, Vice ateljéansvarig, Ansvarig FOJABcode

Nyckelord