Menu

Kv. Norrland bostäder

FOJAB arkitekter har varit med om att omvandla kvarteret Norrland till ett storkvarter genom uppförandet av fyra nya byggnader. Utåt sett hålls stadens kvartersskala men inom kvarteret bryts skalan ner i mindre element där varje byggnad bildar ett eget litet kvarter med avskild innergård.

Storkvarteret uppförs traditionellt stadsmässigt, med högre bebyggelse utåt hörnen och omgivande gator, samt längre inåt gränderna. Utåt gatorna och gränderna kläs fasaderna i mörkt tegel vilket anknyter till Helsingborgs byggnadstradition och bebyggelsen i omgivningen.

Kvarteret innehåller en bred variation av offentliga, halvprivata och privata vistelseytor. Gränderna har förutom funktionen av rörelsestråk syfte att skapa allmänna rum för lek, aktiviteter, utevistelse och möten. Lägenheterna är generellt genomgående och små till storleken, med dominans av 2 rok. Längs med gränderna förläggs etagelägenheter med egna tydligt indragna och markerade entréer. Övriga lägenheter nås via loftgångar på gårdssidan.

Bottenvåningarna förhöjs för att skapa förutsättningar för handelsgatans fortsättning söderut och förses med stora glaspartier som belyses inifrån. Parkeringsgaragen förläggs till markplan innanför lokalerna och övriga utrymmen, dess tak utgörs av de planterade innergårdarna. Utöver detta finns gemensamma balkonger och terrasser på husens tak.

Läs också om projektet Detaljplan för fastigheten Norrland 11

Fakta

Projektnamn: Kv. Norrland bostäder
Beställare: Riksbyggen
Plats: Helsingborg
Omfattning: Ca 200 lägenheter
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Projektgrupp

Anna Schlyter

Arkitekt SAR/MSA

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Magnus Tellhed

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord