Menu

Kv. Midskeppet, utemiljö

FOJAB arkitekter har ansvarat för gestaltning, systemprojektering inklusive bygglov och grönytefaktorberäkning för bostadsgård, åt JM. Det berörda området ligger i Dockan i Malmö.

Gården är tänkt som en lummig oas och delas upp i mindre rumslighet av tvärgående häckar. Uppdelningen skapar en intimare skala och ger möjlighet för ett mer flexibelt nyttjande för att många ska kunna trivas samtidigt.

Med sin direkta kontakt med kajen och hamnbassängen är sikten alltid fri mot vattnet. En pergola utgör en gemensam uteplats med gräsmattor som inbjuder till både vistelse och lek. Planteringarna har en robust vintergrön stomme som gör gården till ett ständigt vackert och inbjudande blickfång – liksom blommande perenner, lökar och ginkoträdens gula höstfärger – som ger dynamik över årstiderna.

Fakta

Projektnamn: Kv. Midskeppet, utemiljö
Beställare: JM Bostäder
Plats: Malmö
Omfattning: GESTALTNING OCH SYSTEMPROJEKTERING
Status: Färdigställt, 2011

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Projektdokument