Menu

Kv. Lotslärlingen, utemiljö

FOJAB arkitekter har, åt Riksbyggen, ansvarat för gestaltning och projektering av bostadsgård och förgårdsmark på Ön i Limhamn.

Gården är på bjälklag och kantas av privata uteplatser och planteringar längs fasaderna. Den inre delen av gården är upphöjd för att skapa förutsättningar för trädplantering. Mellan träd och planteringsytor skapas ett grönt rum med höga prydnadsgräs. Bersåer eller avskilda platser gröps ut ur det höga gräset och ger ett flertal platser för möten, lek och avskildhet.

På förgårdsmarken finns också prydnadsgräs av olika höjd, som skapar liv och en mjuk karaktär mot gatan, med sittmurar som avgränsar och inbjuder till paus. Ginkoträd med sina smala kronor och andra karaktäristiska grenverk ger gaturummet ytterligare skala och rumslighet.

Fakta

Projektnamn: Kv. Lotslärlingen, utemiljö
Beställare: Riksbyggen
Plats: Malmö
Omfattning: Gestaltning och systemprojektering
Status: Färdigställt, 2011

Projektgrupp

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA