Menu

Kv. Flora

Kvarteret Flora i Höganäs står inför en omfattande förändring med både ombyggnader och nya hus. En ny livsmedelsbutik, ett apotek och ett systembolag står färdigt och bygget av en banklokal pågår. I kvarterets norra del kommer man att bygga bostäder med ca 70 hyresrätter. Befintliga byggnader har idag rött tegel och tillsammans med nytillskotten kommer det centralt liggande kvarteret om ett par år att bilda en ny stadssiluett mitt emot Höganäs resecentrum. 

Fakta

Projektnamn: Kv. Flora
Beställare: Flora fastigheter och MVB
Plats: Höganäs
Omfattning: Ca 600 m²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Nina Torstensson

Arkitekt MSA

Projektgrupp

Nina Torstensson

Arkitekt MSA