Menu

Kv. Flickskolan

Nybyggnad av flerbostadshus i Kv Flickskolan vid Helge Å. Vinnande förslag i parallellt uppdrag.

Fotograf om ej annat anges: Jonas Rosenberg, ABK 

Fakta

Projektnamn: Kv. Flickskolan
Beställare: AB Kristianstadsbyggen
Plats: Kristianstad
Omfattning: 96 lägenheter
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P

Mårten Fridberg

Byggnadsingenjör, CAD-ansvarig