Menu

Kronetorpsområdet

FOJAB arkitekter har under lång tid arbetat med den nya stadsdelen Kronetorp, mellan Malmö och Lund, genom att planera bostäder för cirka 7000 personer samt arbetsplatser, fritidsområde och ett nytt badhus. Arbetet har omfattats av planprogram, strukturskisser och detaljplan för området. Nu senast deltog vi i en inbjuden arkitekttävling.

Projektet omfattar ett stort markområde med ett i Skåne strategiskt läge, i direkt anslutning till en regional tågstation. Dess närhet till omgivande motorvägar och järnväg har inneburit att strategier för buller- och riskfrågor varit av stor betydelse i förslaget. Vidare har projektet innefattat både analyser och skissarbete på övergripande nivå, volymstudier och gestaltningskoncept för de offentliga stadsrummen, gatorna och stråken. I förslaget ryms också en integrering av Burlöv Center i den nya stadsväven och förtätningar i de befintliga delarna av Arlöv.

Utmaningen i arbetet har varit att trots svåra förutsättningar, såsom hög bebyggelse och stora vägområden, skapa attraktiva livs- och stadsmiljöer för människors vardagsliv; för boende, arbete och rekreation. Utöver bostäder rymmer hela området en variation av verksamheter, kontor, kommunal service såsom skolor och förskolor samt ett nytt badhus och fritidsområde. Stort fokus har lagts vid att skapa en hållbar planstruktur som understödjer stadsliv, gröna trafikslag och offentliga mötesplatser.

Fakta

Projektnamn: Kronetorpsområdet
Beställare: Burlövs kommun
Plats: Burlöv
Omfattning: Tävlingsförslag ny stadsdel
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Mats Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord