Menu

Kristina Nilssons torg

Fakta

Projektnamn: Kristina Nilssons torg
Beställare: Växjöhem
Plats: Växjö
Omfattning: 2 000 m²
Status: Färdigställt, 2007
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Ulf Kadefors (1953-2012)

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord