Menu

Korsvägen

FOJAB utreder och samordnar stadsutvecklingen av Korsvägenområdet i samarbete med Göteborgs stad. Arbetet kommer att resultera i ett stadsutvecklingsprogram som ska fungera som stöd i det fortsatta arbetet och skapa en samsyn kring möjliga framtidsscenarier i området.
 
Korsvägenområdet rymmer flera regionalt viktiga målpunkter, som evenemangsstråket, universitetet och olika kulturinstitutioner (Liseberg och Svenska mässan), och är en knutpunkt för regionalt viktiga flöden. Under de kommande tio åren sker flera stora infrastrukturprojekt, främst Västlänken och en utbyggnad av stadens kollektivtrafiknät. I samband med byggandet av Västlänken kommer Korsvägen att få en ny underjordisk tågstation för pendel- och regiontågtrafik. Det gör att Korsvägens funktion som knutpunkt och nav kommer att utvecklas ytterligare.

Här finns också bostäder, skolor, och en av få centrala parker som inte är trafikomgärdade. En stor del av utmaningen ligger i att utforma en miljö som stödjer såväl den regionala utvecklingen som utvecklingen av en god närmiljö för de boende och verkande i stadsdelen.

Fakta

Projektnamn: Korsvägen
Beställare: Göteborgs stad
Plats: Göteborg
Omfattning: Stadsutvecklingsprogram, skissutredningar
Status: Pågående
Kontaktperson:

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Behrooz Taleb

Arkitekt MSA

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Mikael Pettersson

Arkitekt SAR/MSA

Ville Hising

Grafisk formgivare, Webbansvarig