Menu

Jönsaplan

I ett parallellt uppdrag fick FOJAB arkitekter i uppdrag av Landskrona Kommun och JM AB att infoga bostäder på Jönsaplan i Landskrona.

Utgångspunkten var att följa Landskronas grammatik med sin tydliga struktur och ordning där stadens väv sätts samman enligt ett specifikt mönster. Enligt denna ordning förtätades innerstaden på ett sätt som ytterligare förtydligade platsens egenskaper och historia.

Förslaget omfattade ett nytt kvarter i fyra till fem våningar med 54 lägenheter och två lokaler. Under byggnaden placerades en parkeringsplats för 45 bilar.

Fakta

Projektnamn: Jönsaplan
Beställare: Landskrona kommun och JM AB
Plats: Landskrona
Omfattning: 54 lägenheter
Status:
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef