Menu

Internationella studenthuset

Miljöanpassade bostäder för gäststudenter vid Lunds universitets Internationella Miljöinstitut.

Fakta

Projektnamn: Internationella studenthuset
Beställare: LKF
Plats: Spoletorp
Omfattning: 5 000 m²
Status: Färdigställt, 1998
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Projektgrupp

Ulf Kadefors (1953-2012)

Arkitekt SAR/MSA