Menu

Helgonagården

FOJAB arkitekter har tagit fram ett skissförslag för en ny förvaltningsbyggnad åt Lunds Universitet. Projektet omfattade centraliserade lokaler för universitets samlade förvaltning med tillhörande samlingslokaler.

Ambitionen var att skapa en symbolbyggnad med attraktiva miljöer och mötesplatser för människorna som rör sig i området. Projektet omfattar ca 10 000 m² BTA kontor i 7 våningar och har utgjort underlag till detaljplan. Byggnaden placeras i en viktig punkt längs campusstråket som länkar universitets äldre delar kring Lundagård, via LTH och Ideon, till dess nya expansiva områden vid ESS.

Placeringen har en strategisk koppling till befintlig hållplats utmed Lundalänken, i hörnet av två viktiga gator med den högsta delen mot korsningen, som skapar en orienteringspunkt såväl i närområdet som på håll, i fonden av Sölvegatan och Tornavägen. Den skulpterade takvåningen skapar symbolvärde och platser för aktivitet.

Fakta

Projektnamn: Helgonagården
Beställare: Akademiska Hus Region Syd
Plats: Lund
Omfattning: 10 000 m² BTA
Status: Färdigställt, 2014
Kontaktperson:

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Projektgrupp

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Daniel Nord

Arkitekt SAR/MSA, VD

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Sergio Barba

Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)