Menu

Hammars park

Efter att ha vunnit 1:a pris i markanvisningstävling 2003 fick FOJAB arkitekter tillsammans med JAIS arkitekter i uppdrag att upprätta 165 nya lägenheter i Hammars Park i Malmö.

Projektet utfördes på uppdrag av byggherrarna MKB Fastighets AB och JM och tilldelades Malmö Stads Stadsbyggnadspris 2012, Klass Bostäder.

Fakta

Projektnamn: Hammars park
Beställare: MKB
Plats: Malmö
Omfattning: 165 lägenheter
Status: Färdigställt, 2012

Projektgrupp

Stanislaw Welin

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord