Menu

HG7

Nybyggnation av två bostadskvarter i Hammarby sjöstad för fastighetsbolaget Oscar properties. Uppdraget omfattar initial idé, koncept och utförande. Beräknas färdigställas under hösten 2013. 

Kvarter 1:
Ett levande och urbant stadsrum där två ytterligheter möts; det öppna gemensamma stadsrummet och den intima trädgårdspaviljongen, ”Hortus Conclusus”. 

Kvarter 2:
Ett trälandskap som artikulerar det gemensamma rummet med ett varmt och inbjudande golv – En storskalig fiskbensparkett, precis som hemma!

Fakta

Projektnamn: HG7
Beställare: Oscar Properties
Plats: Stockholm
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Projektgrupp

Ansvarig arkitekt

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Handläggare

Sofia Fors Szuba

Landskapsarkitekt MSA

Clara Eckersten

Landskapsarkitekt MSA

Joanna Attvall

Arkitekt MSA