Menu

Grönstruktur i Skåne

FOJAB arkitekter har tagit fram idéer, illustrationer och karta till Region Skånes rapport ”Grönstruktur i Skåne”.

Kartan visar utvecklingsstråk samt befintliga regionala och ekologiska stråk på ett överskådligt plan och fungerar som planeringsstöd åt Skånes kommuner. Illustrationerna påvisar hur kommunerna kan arbeta med sin grönstruktur för att binda samman grönområden.

Illustrationerna avbildar bl.a. ekodukt, grönstruktur i nybebyggelse, utvecklade grönstråk eller beträdor i åkerlandskapet.

Fakta

Projektnamn: Grönstruktur i Skåne
Beställare: Strukturbild för Skåne - Region Skåne
Plats: Skåne
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Projektgrupp

Magdalena Hedman

Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadskoordinator

Elvira Grandin

Landskapsarkitekt MSA

Thérèse Magnusson

Landskapsarkitekt LAR/MSA