Menu

Garvaren

På uppdrag av Brf Garvaren fick FOJAB arkitekter utreda hur outnyttjad mark skulle kunna användas. Resultatet ledde till ett förslag där de fyra befintliga lägenheterna byggdes ut med 25-55 m² vardera.

Upprinnelsen var att fastigheten trots sin fullbyggnad lämnade kvar små ytor som nyttjades dåligt och inte erbjöd några kvalitéer. I och med ombyggnaden har en hiss installerats, vilket innebär att lägenheterna blivit tillgänglighetssanpassade. Lägenheterna i bottenplan har även blivit försedda med nya terrasser, liksom de översta våningarna.

Fakta

Projektnamn: Garvaren
Beställare: Brf Garvaren
Plats: Lund
Omfattning: Tillbyggnad till fyra lägenheter. 250 m² BTA
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Mattias Hedberg Ek

Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Edvin Bylander

Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJAB lab

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare