Menu

Gängtappen

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Wihlborg Fastigheter att ansvara för renoveringen av det karaktärsfulla kontorshuset Gängtappen i Malmö. Uppdraget har inneburit ett helhetsåtagande med projektering av ombyggnad och inredning.

Gängtappen byggdes 1958 som huvudkontor åt Kockums AB, och var då den byggdes Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. Arkitekten var Paul Hedqvist, en av funktionalismens stora profiler. Gängtappen byggdes om i postmodernistisk anda i början på 90-talet. Då försvann tyvärr en del av de ursprungliga kvaliteterna. Byggnadens triangulära grundform, med den konkava böjen, har gett upphov till namnet. Trots att byggnaden är 60 år gammal upplevs den fortfarande som modern i sin gestaltning.   

Projektet omfattade en totalrenovering av byggnaden för att skapa moderna och flexibla kontorslokaler. Fokus har lagts på att behålla de ursprungliga kvaliteterna samt bevara och återskapa originalets ljusa och varma utstrålning.

Alla våningsplan i fastigheten har renoverats varsamt. Lokalerna lämpar sig mycket väl för öppna moderna kontorsmiljöer. Formen och läget skapar ljusa lokaler och de tre skänklarna ger intressanta rumsupplevelser. I bottenvåningen finns gemensam reception, restaurang och möteslokaler. Fasaden har renoverats och återställts. Det blåtonade fasadglaset har ersatts med en milt grönblå emaljerad plåt, lik den som byggnaden hade när den uppfördes.

Hållbarhetsmålen för projektet har varit höga. Det har varit en utmaning att återskapa byggnadens gestaltning och samtidigt uppfylla dagens betydligt tuffare krav.

Byggnationen startade i juni 2015 och färdigställdes under 2016.

Projektet nominerades till Gröna Lansen 2017 – Malmö stads pris för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

Fakta

Projektnamn: Gängtappen
Beställare: Wihlborg Fastigheter
Plats: Malmö
Omfattning: 13 000 M²
Status: Färdigställt, 2016
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Ansvarig arkitekt

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Handläggande arkitekt

Mattias Johansson

Arkitekt MSA

Ewa Jeppsson

Arkitekt SIR/MSA

David Hansson

Civilingenjör

Helena Bülow-Hübe

Miljö- och energichef, tekn. dr

Henning Röschmann

Arkitekt SAR/MSA

Lars Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Projekteringsledare

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Mattias Essner

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Nyckelord