Menu

Gågatorna i Landskrona

FOJAB arkitekter har på uppdrag av Landskrona stad tagit fram ett koncept för förnyelse av de centrala gågatorna i staden.

Gågatorna läggs om med klassiska material som smågatsten och markklinker. På valda platser placeras så kallade vistelseöar, eller mattor, med ytor för träd och blomsterplantering samt sittplatser, cykelparkering, lek och samvaro.

Vistelseöarna görs av granithällar och granitmurar med trästrukturer för sitt och lek samt annan utrustning med svart färg. Gågatorna blir tydligare zonerade och mer tillgängliga samtidigt som de blir inbjudande och attraktiva för Landskronabor i alla åldrar.

Fakta

Projektnamn: Gågatorna i Landskrona
Beställare: Landskrona Stad
Plats: Landskrona
Omfattning: Koncept och förslagsarbete
Status: Genomfört