Menu

Folkuniversitetet, utemiljö

I samband med ombyggnaden av Folkuniversitetets lokaler fick FOJAB arkitekter i uppdrag att omgestalta innergården som utgör passagen dem emellan, och även används för sociala tillställningar och förkulturella evenemang. Syftet är att tillföra nya funktioner, förhöja upplevelsen och förbättra framkomligheten.

Den nya trappan lyfter fram den nya tillbyggnaden och huvudentrén. Trappan är upphöjd till invändig golvnivå och fungerar som en sammanbindande länk mellan två av verksamhetetens viktigare entréer, men även som sittplatser och scen vid tillfälliga arrangemang.

Markbeläggningen består huvudsakligen av storgatsten, som återanvänds från gårdens äldre utformning, samt ny betongmarksten som kontrasterar storgatstenen; ett möte mellan gammalt och nytt. Belysningen utgörs av vajerspända armaturer, upphängda i fasaderna tvärs över gården, vilka lyser upp gårdens golv med mjuka cirklar av varmvitt ljus och kontrasterar mot markbeläggningens stramare linjer.

Fakta

Projektnamn: Folkuniversitetet, utemiljö
Beställare: Folkuniversitetet
Plats: Lund
Omfattning: 300 m²
Status: Färdigställt, 2014

Projektgrupp

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Ola Lidén

Landskapsarkitekt LAR/MSA