Menu

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet i Lund inryms i tre fastigheter runt en gemensam innergård från sekelskiftet 1800/1900 i centrala Lund. FOJAB arkitekter har för utförandeentreprenad utfört programarbete samt en fullständig bygg- och inredningsprojektering.

Projektet innebar en genomgripande ombyggnad av de befintliga lokalerna omfattande 3300 m² BTA för nya undervisningslokaler för gymnasieskola samt dags- och kvällskurser. Planlösningen omstuderades och ändrades, byggnaden försågs med nya ytskikt och helt nya el- och VVS-installationer. Stor vikt har lagts vid att klara logistiska krav mellan de olika undervisningsformerna.

En tillbyggnad omfattande 220 m² BTA utfördes huvudsakligen med syfte att länka ihop de olika byggnaderna. Nya belysnings-, akustik- och utrymningsåtgärder är utförda enligt dagens lagstadgade krav.

Fakta

Projektnamn: Folkuniversitetet
Beställare: Folkuniversitetet Lund
Plats: Lund
Omfattning: Om- och tillbyggnad, 3300 m²
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Per Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Göran Ek

Arkitekt SAR/MSA

Ewa Jeppsson

Arkitekt SIR/MSA

Mattias Johansson

Arkitekt MSA

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P

Mårten Fridberg

Byggnadsingenjör, CAD-ansvarig

Ola Lidén

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA