Menu

Folkets park Linköping, utemiljö

FOJAB arkitekter har av HSB Östergötland fått uppdraget att utforma ett nytt bostadskvarter med 50 lägenheter, vid Folkets Park i Linköping.

Syftet är att bevara parkens centrala karaktär och låta den byggas ut med flerfamiljshus i fem våningar och ett mindre radhusområde – totalt ca 300 nya bostäder. Vidare får kvarteret en upphöjd gård som präglas av lekfullhet, grönska och vattenspeglar. Via en trappa och en bred öppning i byggnadens markplan har den kontakt med lokalgatan som leder vidare söderut in i bostadsområdet.

Vattenspeglarna är ett viktigt inslag eftersom de reflekterar in ljuset och grönskan från öster och det är mot denna skogsbacke och lummighet som kvarterets inre öppnar upp sig. Tillsammans med gradänger blir de kopplingen mellan gårdsplatån och skogen.

Fakta

Projektnamn: Folkets park Linköping, utemiljö
Beställare: HSB Östergötland
Plats: Linköping
Omfattning: 50 lägenheter
Status: Färdigställt, 2012

Projektgrupp

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA