Menu

Expo 2000

1:a pris i inbjuden svensk arkitekttävling.

Publicerat: Utställningskataloger, Architekturfürer Hannover 2000. Svenska och internationella arkitekturtidskrifter. Representerat vid internationella arkitekturutställningen i Bologna 2000

Fakta

Projektnamn: Expo 2000
Beställare: Sveriges Nationalkommitté genom Statens Fastighetsverk
Plats: Hannover
Omfattning: ca 4 000 m²
Status: Färdigställt, 2000
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Stanislaw Welin

Arkitekt SAR/MSA

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord