Menu

EBD-Lab LTH

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Akademiska Hus Syd AB att uppföra ett nytt laboratorium för energi och byggnadsdesign på LTH-området i Lund. 

Byggnaden är avsedd för klimat-, energi- och solforskning och är flexibelt konstruerad för att kunna ändra utformning av bl.a. fasad, glas, fönster och solskydd, beroende på forskningsexperiment.

I samband med nybyggnaden gjordes även en ny infart till området från Ole Römers väg, samt en utbredning av parkeringsplatserna öster om A-huset.

Fakta

Projektnamn: EBD-Lab LTH
Beställare: Akademiska Hus Syd AB
Plats: Lund
Omfattning: 262 KVM
Status: Färdigställt, 2005
Kontaktperson:

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Mats Österberg

Arkitekt SAR/MSA, konsult

Claudia Meirama (1947-2010)

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord