Menu

Gussaröd

Detaljplan för enkla fritidshus i en skogsglänta. Ambitionen i planförslaget har varit att försöka bibehålla och bygga vidare på platsens karaktär. Planområdet delas upp i en nordlig del, där fritidshusen placeras på smala tomter i nord-sydlig riktning, och en sydlig del med biluppställning, carportar och förråd. Markområdet mellan dessa delar används som ett gemensamt grönområde.

Fakta

Projektnamn: Gussaröd
Beställare: Tomelilla kommun
Plats: Tomellilla
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2009
Kontaktperson:

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

uppdragsansvarig

Pia Månsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

illustrationer

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Nyckelord