Menu

Gullberna Park

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Dagon att ta fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i det gamla sjukhusområdet Gullberna Park i Karlskrona.

Resultatet blev lamellhus på pelare och punkthus med garage i suterräng. Dess utformning och placering har anpassats till områdets vegetation och befintliga struktur.

Fakta

Projektnamn: Gullberna Park
Beställare: Dagon
Plats: Karlskrona
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2010
Kontaktperson:

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Studio: Bostad

Projektgrupp

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Joachim Lundquist

Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Emma Olvenmyr

Planeringsarkitekt FPR/MSA

Nyckelord