Menu

Cementsilo Norra Hamnen

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Cementa – HeidelbergCement att upprätta en cementterminal i Norra Hamnen, i Malmö.

Resultatet blev en fullt automatiserad silo, som innehåller sex separata silokammare vilka totalt kan rymma upp till 30 000 ton cement.

Se videoklippet om Malmös nya landmärke på Sydsvenskan.se

Fakta

Projektnamn: Cementsilo Norra Hamnen
Beställare: Cementa - HeidelbergCement
Plats: Malmö
Omfattning: 93m hög, 26m i diameter
Status: Färdigställt, 2012
Kontaktperson:

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Projektgrupp

Lars Aage Nilsson

Arkitekt SAR/MSA

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Nyckelord