Menu

Campus Valla LIU

På uppdrag av Akademiska Hus har FOJAB arkitekter tagit fram förslag på ett nytt studenthus för Linköpings Universitet. Byggnaden innehåller reception, universitetsbibliotek, studentservice och café och kommer bli Campus Vallas naturliga mötesplats och nod för studenter, lärare och besökare i framtiden.

Studenthuset är sju våningar högt och har en programyta på 10.500 m² som placeras mitt på det kilometerlånga gångstråket, Corson, som utgör ryggraden på Campus Valla. På platsen idag ligger en låg tegelbyggnad från 80-talet, Origo. Uppdragets utgångspunkt var att föreslå en tillbyggnad för bibliotekets verksamhet och skapa en ny förvaltningsbyggnad på parkeringen vid sidan om. Lösningen blev istället att utnyttja Origos mycket goda läge och bygga ett nytt studenthus på platsen och flytta in förvaltningen i bibliotekets ombyggda lokaler. Förslaget bearbetades till visionskiss och har utgjort beslutsunderlag för den fortsatta processen.

Fakta

Projektnamn: Campus Valla LIU
Beställare: Akademiska hus Öst
Plats: Linköping
Omfattning: 12.000 m²
Status: Färdigställt, 2013
Kontaktperson:

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA

Projektgrupp

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA

Edvin Bylander

Arkitekt SAR/MSA, Ansvarig FOJAB lab

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG