Menu

Bytarebacken

FOJAB har sedan år 2000 arbetat med olika projekt i Kv. Bytarebacken 39 i Lund. Allt från större nybyggnadsplaner till om- och tillbyggnader, fasadunderhåll, hyresgäst- och tillgänglighetsanpassning samt logistik- och parkeringsutredningar.

Byggnaden, ritad av Backström & Reinius 1968, har genom åren successivt omvandlats från en sluten byggnad med få stora verksamheter till flera mindre verksamheter med åtföljande fler entréer.

De senaste projekten som rör entréer och gatumiljö tar sin utgångspunkt i fastighetens kvalitéer och förslag på åtgärder för att skapa en trygg och representativ miljö och därmed gynnsamma förutsättningar för verksamheter och förvaltning.

Fakta

Projektnamn: Bytarebacken
Beställare: Wihlborgs fastigheter AB
Plats: Lund
Omfattning:
Status: Genomfört
Kontaktperson:

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Sune Nilsson

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Sofia Björkman

Arkitekt SAR/MSA

Pontus Tebäck

Arkitekt MSA

Viveca Rosencrantz

Arkitekt SAR/MSA

Paul Eriksson

Arkitekt SAR/MSA

Kerstin Sigbo

Arkitekt SAR/MSA