Menu

BO 01

Projektering av bostäder till bostadsutställningen Bo 01 i Malmö.


PUBLICERAT / UTMÄRKELSER
Utställningskatalog
Bo01 staden 2001 m fl.
Representerat vid arkitekturbiennalen i Venedig 2001

Fakta

Projektnamn: BO 01
Beställare: Riksbyggen
Plats: Malmö
Omfattning: 13 lägenheter
Status: Färdigställt, 2001
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare