Menu

Bäverbäcken

I ett parallellt uppdrag åt Tobin Properties tog vi fram ett förslag som utgår ifrån bostadsgårdar som öppnar sig mot det storslagna golflandskapet. Fyra lamellhus ställda i två par – lätt solfjäderformat placerade.

De två volymerna samspelar med varandra och skapar ett mer privat gårdsrum för de boende. De är placerade i nord-sydlig riktning med en lätt v-formad vinkel för att ge utblickar mot golflandskapet. Utmaningen har varit att få till skillnaden mellan den mer privata boendemiljön och det publika friluftslivet.

Husen är i 5 våningsplan med uteplatser i markplan och långsträckta balkonger, många över hörn i alla väderstreck. De översta lägenheterna mot golfbanan har takterrasser.

Byggnadernas fasadmaterial är en grön ”ärgad” plåt. Balkongernas insidor kläs med träpanel som bildar en kontrast mot den strama plåten.

 

Fakta

Projektnamn: Bäverbäcken
Beställare: Tobin Properties
Plats: Tyresö
Omfattning: 154 lgh, 9782 m² ljus BTA (exkl. klubbhus)
Status: Färdigställt, 2015
Kontaktperson:

Johan Paju

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Nyckelord