Menu

Bara Multihall Kuben

I samband med rivningen av Värbyhallen och stora omstruktureringar i Bara fick FOJAB arkitekter i uppdrag av PEAB att rita en ny idrottshall. Utöver verksamheter inom både idrotts- och kulturlivet ska Multihallen även verka som mötesplats för människor i alla åldrar. 

Värbyhallen är placerad mellan Spångholmsskolan och Baraskolan, vilket gynnar eleverna, som i stor utsträckning kommer ha sina idrottslektioner där. Parkeringsytor däremellan har besparats till förmån för andra idéer: pingisbord i betong, basketplan, skateboardramp och vistelsezoner, för att binda samman stråken med ändamålsenliga aktiviteter.

Entrén ligger i sydöst och vänder sig mot kommande verksamheter såsom torget och biblioteket. Den är tydligt utstakad längs gång- och cykelvägen som ligger i väst-östlig riktning, precis söder om hallen. Parkeringsplatser finns både i norr och söder.

MER OM BYGGNADEN

Entrén
Direkt innanför entrén finns hjärtat i byggnaden, café- och receptionsdisken, vilket är bemannad under delar av dagen och hela kvällen. Denna service är oerhört viktig för att få verksamheten att fungera när det är så högt samutnyttjande och många människor i rörelse. Det ger också en positiv signal till besökarna om att detta är ett ställe där vi känner varandra, ses och syns.

Mötesplatsen
På entréplanet finns Mötesplatsen, som är en öppen verksamhet för ungdomar. Här kan man umgås och prata, spela biljard, kolla på TV, spela spel, fika, repa i replokalen mm. I loungedelen är det uppglasat i fasad, vilket ger visuell kontakt mellan inne- och utemiljön.

Omklädning
Omklädningsrummen nås från entrén och tar sedan vägen direkt ut i Stora salen, eller upp på andra våningen för att gå på gym, spinning eller någon aktivitet i Lilla salen. Vid behov finns separata omklädningsrum för elever som önskar detta (dagtid) alternativt för domare/funktionärer/tränare (kvällar och helger). Idrottslärarna har sin omklädning inom personalutrymmena som även delas med personalen på mötesplatsen/receptionen.

Stora salen
Stora salen är delbar i två delar, vilket främst används på dagtid i skolornas verksamhet. I anslutning till salen finns förråd för allt materiel. Stora förråd kan delas i mindre enheter för att få separata föreningsförråd, men undvika alltför många dörrar direkt ut i hallen.

Mellanrummet
Mellan Stora salen och Mötesplatsen ligger Mellanrummet, med en stora sittrappa och två vanliga trappor. Det är detta rum som knyter samman husets alla delar och här korsas vägarna. Det är ett ljust och högt rum där man kan se tvärs genom våningarna. I plan två kan man röra sig runt detta rum och kika ner mot entrévåningen. I Mellanrummet finns det utrymme för en rad olika aktiviteter och sittrappan kan användas som gradänger för mindre framträdanden där golvet är scenen. I ena delen av Mellanrummet finns ett grupprum som kan användas till teoriundervisning i idrott eller som annan undervisnings- och möteslokal.

Läktaren
Som publik till någon match i Stora salen nås läktaren via någon av trapporna eller hissen. Läktaren ska hållas så låg som möjligt, ca 2,4 m över golvet i Stora salen, så att omklädning och förråd går att ha inunder.

Lilla Salen
På plan två ligger även Lilla salen. Den är en multifunktionssal utan linjer på golvet och med svikt som lämpar sig för t ex dans. Här kan mindre grupper ha gymnastik/rörelse, dans och även teaterverksamhet. I ena änden finns förråd för stolar/podier och i andra änden för rekvisita. Det finns även loger. I anslutning till Lilla salen finns en övre foajé, toaletter och en garderob. Dessa funktioner kan även användas av besökare till läktaren.

Klubblokal
Intill läktaren och gymmet ligger en lokal som skulle kunna hysa t ex ett föreningskansli.

Fakta

Projektnamn: Bara Multihall Kuben
Beställare: PEAB
Plats: Bara
Omfattning: ca 3500 Kvm
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Projektgrupp

Stefan Johansson

Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Helena Brunsson

Arkitekt SAR/MSA

Greger Dahlström

Arkitekt SAR/MSA, Chefsarkitekt

Mikael Stemell

Högskoleingenjör