Menu

Axis huvudkontor

Axis huvudkontor består av ett kontorskvarter i norra Lund som är utformat efter framtidens kunskapsföretags behov och önskemål. Fokus har varit att skapa en miljö där man förutom att arbeta även skall kunna umgås, träna, äta och ha andra sociala aktiviteter på arbetsplatsen.

En kontorsbyggnad är en stor investering och det gäller att skapa långsiktigt hållbara lösningar med flexibilitet, låg energiförbrukning och lokaleffektivitet. Men också att skapa kunskapsbyggnader med identitet och stark karaktär för att bidra till stadens mångfald och den sociala hållbarheten. Stor vikt har därför lagts på att skapa en generell kontorsbyggnad som öppnar för en framtida flexibilitet.

Kvarteren ingår även i stadsbyggnadskontorets målsättning att omvandla Ideonområdet till en stad med tydliga kvarter och soliga mötesplatser med mänsklig skala som skapar livet mellan husen för alla som arbetar, forskar eller besöker Ideon.

Fakta

Projektnamn: Axis huvudkontor
Beställare: Axis
Plats: Lund
Omfattning: 42 000 M²
Status: Pågående
Kontaktperson:

Andreas Blomberg

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Projektgrupp

Alper Sjöstrand

Byggnadsingenjör, Kontrollansvarig (KA)

Andreas Blomberg

Arkitekt SAR/MSA, Ateljéansvarig

Andreas Jentsch

Arkitekt SAR/MSA, Dipl. - Ing., Vice ateljéansvarig

Anna Belfrage

Arkitekt SAR/MSA

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Charlotte Kristensson

Arkitekt SAR/MSA

Haydar Alward

Arkitekt SAR/MSA

Helena Brunsson

Arkitekt SAR/MSA

Karin Fagerberg

Arkitekt SAR/MSA, Operativ chef

Lena Ekenberg

Arkitekt SAR/MSA

Niklas Sonestad

Arkitekt MSA/MAA

Ola Lidén

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Olivier Gras

Arkitekt SAR/MSA, DPLG

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Nyckelord