Menu

Arenatorget och Slutspelsparken

FOJAB arkitekter fick i uppdrag av Lunds kommun att ta fram ett gestaltningsförslag och en designmanual för Arenatorget och Slutspelsparken, i anslutning till nya Klostergårdens IP. Arbetet omfattade även förprojektering för park, torg och entréplatser.

Visionen är en ungdomlig plats med aktivitetsbaserad utformning och spännande men samtidigt robusta ytor. Distinkta gröna kullar förlänger den vall som omger idrottsplatsen och skapar en dramatisk rumslighet genom att bölja upp och ner i vallens förlängning. Dessa styr rörelsestråk och vyer, vilket stimulerar aktivitet och lek samtidigt som de kan skapa avskildhet och ro.

Utrustning och material hämtar inspiration från de olika aktiviteterna som sker i området, bl.a. genom en kulle utformad som en fotboll och stora hockeypuckar som sittelement, men innehåller även handbollsmål, gungställningar och cykelställ. Belysningen är inspirerad av arenans strålkastare och markytorna av mönster och linjer i olika former. Gemensam nämnare är den svart-vita grafiken med inslag av rött i utrustningsdetaljer. Sammanlagt skapar dessa element en dynamisk helhet – en idrottsplats som är tillgänglig för alla.

Fakta

Projektnamn: Arenatorget och Slutspelsparken
Beställare: Lunds kommun
Plats: Lund
Omfattning: 15 000 m2
Status: Färdigställt, 2014

Projektgrupp

Uppdragsansvarig

Sara Schlyter

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Handläggare

Caroline Hjalmarsson

Landskapsarkitekt LAR/MSA

Nyckelord