Menu

Å-kvarteren i Lomma hamn

Nybyggnation av flerfamiljshus med lokaler, radhus samt villor.

Fakta

Projektnamn: Å-kvarteren i Lomma hamn
Beställare: Skanska Nya Hem
Plats: Lomma
Omfattning:
Status: Färdigställt, 2011
Kontaktperson:

Cecilia Pering

Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare