Menu

2018.01.01

Vi söker fler kollegor till Stockholmskontoret!

Vi söker fler kollegor till Stockholmskontoret!

Vi har många spännande uppdrag och vunna tävlingar och behöver bli fler. Du som börjar jobba hos oss får vara med att bygga upp vårt Stockholmskontor samt självständigt utveckla och driva projekt.

Vår vision är att med passionerad arkitektur bli Nordens bästa arkitektkontor. Vi når dit genom samverkan mellan våra kompetenser och genom att ge våra kärnvärden ”platsen, formen, människan” fokus i våra projekt.

Vi söker:

  • Två handläggande arkitekter med erfarenhet av bostadsprojektering
  • En uppdragsansvarig arkitekt med fokus på kontor och kommersiella lokaler
  • En uppdragsansvarig arkitekt med fokus på stadsutveckling och planering
  • En handläggande arkitekt med fokus på stadsutveckling och planering
  • En uppdragsansvarig landskapsarkitekt
  • En handläggande landskapsarkitekt 

För samtliga tjänster gäller att du bör ha 5-10 års erfarenhet av projekt i genomförandeskeden. Vi arbetar modellorienterat i Revit.

Ta nästa steg i din karriär och bli en av oss! Kontakta:

Jens Larsson via jens.larsson@fojab.se eller +46 761 - 65 61 63 (Husbyggnad)

Magnus Lundström via magnus.lundström@fojab.se eller +46 727 - 17 31 12 (Stadsbyggnad)


Pressansvarig:

Emma Schöön
emma.schoon@fojab.se
+46 702 - 49 11 57

Vill du söka jobb på FOJAB?
Do you want to apply for a job at FOJAB?

Skicka din ansökan till/Send your application to:
jobb_skane@fojab.se 

jobb_stockholm@fojab.se

Vill du söka praktik på FOJAB?
Do you want to intern at FOJAB?

Malmö/Helsingborg
Skicka ansökan till/send your application to:
praktik_skane@fojab.se

Stockholm
Skicka ansökan till/send your application to:
praktik_sthlm@fojab.se