Handläggande arkitekt med fokus på projektering

Vi har många spännande uppdrag och vunna tävlingar och behöver bli fler. Du som börjar jobba hos oss får självständigt utveckla och driva projekt.

Vår vision är att med passionerad arkitektur bli Nordens bästa arkitektkontor. Vi når dit genom samverkan mellan våra kompetenser och genom att ge våra kärnvärden ”platsen, formen, människan” fokus i våra projekt.

En erfaren handläggande arkitekt med fokus på projektering 

Du bör ha 5-10 års erfarenhet av projekt i genomförandeskeden. Vi arbetar modellorienterat i Revit.

Vill du ta nästa steg i din karriär och bli en av oss?

Kontakta då genast:
Carl Kylberg
carl.kylberg@fojab.se
+46 709 – 90 30 10